Om Boken

JA men – Hur går det med boken?

Manus – klart.
Här uppdaterar jag. Hur nära har den kommit tryckeriet på vägen till dina händer?
Boken ”Genuint bemötande – dag efter dag” är en personlig handbok i konsten att bemöta sina kunder, besökare, patienter eller gäster genuint.
Boken kopplar ihop anekdoter med verktyg. Den vrider på perspektiven och synliggör hur mottagaren uppfattar vårt beteende.
Frontpersonalens förmåga att leverera kan kallas mjuka värden men utan deras yrkesskicklighet snubblar man på mållinjen och stora värden går till spillo. Det vet alla.
Allt i min bok handlar till syvende och sist om verksamhetens bästa och med hjälp av nyfiken, kunnig och personlig frontpersonal så lyfter den. Men hur? Det handlar boken om.

Visst kan vi se på andra med nyfikenhet när vi själva är entusiastiska
– men alla andra dagar…
Vad ska vi göra när det tokar till sig?
När vi blir utskällda så att tavlorna ramlar ner eller när vår egen stress eller tristess får oss själva att framstå som ufon.